Hospital Comarca d'Inca HCIN
Més informació
Assistència de qualitat, pròxima i eficient
#OrgullHCIN
Hospital d'Inca
Hospital Comarca d'Inca HCIN
Més informació
Un hospital de tots i per a tots, proper i accessible
Pacients
Hospital Comarca d'Inca HCIN
Més informació
Competència, sensibilitat, implicació i respecte pel pacient
són els senyals d'identitat dels professionals de l'Hospital d'Inca
Professionals
Hospital Comarca d'Inca HCIN
Hospital d'Inca
#OrgullHCIN
Assistència de qualitat,
pròxima i eficient

L’Hospital Comarcal d’Inca és un hospital proper i dinàmic, integrat dins la xarxa pública sanitària, que dóna resposta a les necessitats de salut de la població de la nostra comarca, proporcionant una assistència de qualitat, pròxima i eficient, a pacients i familiars, fonamentada en la nostra implicació i professionalitat, les noves tecnologies, la millora contínua i l’evidència científica.

Actualitat

Temps d'espera a urgències

Generals: 00:38

Pediàtriques: 00:32

Actualitzat:   15/06/24 05:00