Skip to content

Formació sanitària especialitzada

Formació sanitària especialitzada

UNITAT DOCENT DE L’HOSPITAL COMARCAL D’INCA

ESTRUCTURA DOCENT

GUIES FORMATIVES

ACOLLIDA DE RESIDENTS

ROTACIONS EXTERNES