Skip to content

Professionals

Professionals

Docència i formació

L’Hospital Comarcal d’Inca col·labora en la formació d’estudiants de totes les àrees relacionades amb l’àmbit hospitalari, tant estudiants de l’àrea sanitària com de les professions associades a aquesta (administració, tècnics de laboratori).

A més, també forma residents de Medicina, Infermeria i Psicologia.

La Unitat de Docència de l’Hospital Comarcal d’Inca és l’encarregada de garantir i organitzar la formació de tothom que vulgui fer-hi les pràctiques curriculars i extracurriculars, sanitàries o no sanitàries.

L’Hospital Comarcal d’Inca també ofereix cursos de formació continuada adaptant-se a les necessitats dels treballadors i segons la demanda formativa actualitzada de cada moment

 

Per contactar amb la Unitat de Docència podeu escriure un correu electrònic a docencia@hcin.es o telefonar a l’extensió 3315

Contacte i equip

EQUIP HUMÀ

ALTRES COL·LABORADORS

Docència per a professionals / Cursos en el HCIN

COM INSCRIURE’M A UN CURS

 • El personal del Servei de Salut ha de tramitar la sol·licitud de les activitats formatives directament des del Portal del Personal (CAIB) amb el seu usuari «u». https://intranet.caib.es/intranet/index.jsp

  • Per inscriure-us, és imprescindible emplenar correctament tots els apartats (nom i llinatges, número de document d’identitat, situació administrativa, gerència, unitat/servei, adreça electrònica corporativa, categoria, centre de feina i telèfon).

  • No emplenar els apartats requerits pot ser un criteri per excloure la sol·licitud.

  • El fet de no comunicar una baixa o la renúncia pot ser causa d’exclusió i de penalització durant un any per a altres activitats formatives que organitzi l’Àrea de Docència posteriorment.

  • Emplenar l’enquesta de satisfacció de l’activitat formativa és un requisit indispensable per obtenir el certificat.

Formar-se en l'HCIN

El meu primer dia en HCIN, què hi he de dur?

Uniformitat, l’Hospital us proporcionarà un uniforme, que haureu de dur amb respecte i segons la normativa d’uniformitat correcta: pèl recollit, ungles curtes i sense esmalt, sense joies en les mans ni arracades o penjolls que pengin.

Som resident (Formació sanitària especialitzada)

MIR, FIR y PIR

 • Cap d’estudis de Formació Sanitària Especialitzada de la Unitat Docent d’Inca: Marisol Sanz Parras, sanz@hcin.es
  • Responsable de residents de medicina de família: Vicente Antonio Badía Serrano, vbadia@hcin.es (Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària)
  • Responsable de residents de medicina del treball: Hector Eugercios Escribano, eugercios@hcin.es
  • Responsable de residents de psiquiatria: Begoña Chacártegui, chacartegui@hcin.es
  • Propers residents adscrits a l’Hospital Comarcal d’Inca; medicina legal i forense, farmàcia hospitalària (tutora: Maria Jaume Gayà, jaumegaya@hcin.es) i aparell digestiu (tutor: Eduardo Yun Iyo Miyashiro, eduardo.iyo@hcin.es )
 • Responsable de residents de Psicologia: Paz María Suárez González, suarez@hcin.es
IIR IIR Obstetricoginecològica IIR Familiar i Comunitària   IIR Salut Mental
 • Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental de les Illes Balears; Oficina de Salut Mental de les Illes Balears. C/ de la Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma. Tl. 971 175 600, ext. 76489, udmsm@ssib.es
 • Responsable de residents d’IIR de Salut Mental: Francisca Cañete, canete@hcin.es
IIR del Treball
 • Unitat Docent Multiprofessional de Medicina del Treball
 • Responsable de residents d’IIR del Treball: Rosa González Casquero, gonzalez@hcin.es

ROTACIONS EXTERNES IIR

Les rotacions externes es tramiten mitjançant les unitats docents de cada especialitat. Posau-vos en contacte amb la unitat docent del vostre centre d’origen especificant quan i on voleu rotar. Ells són els que s’hauran de posar en contacte amb les unitats docents de les Illes Balears (segons l’especialitat) i conjuntament es valorarà cada rotació.

 • Per sol·licitar la rotació externa d’IIR infermeria obstetricoginecològica, contactau amb la Unitat Docent Multiprofessional Ginecobstètrica de les Illes Balears; Contacte: Lourdes Amengual, udmog@dgaval.caib.es
 • Per sol·licitar una rotació externa d’IIR infermeria comunitària, contactau amb la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària (UDMAFiC), udmafic@ibsalut.es
 • Per sol·licitar una rotació externa d’IIR infermeria de salut mental, contactau amb la Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental de les Illes Balears; Oficina de Salut Mental de les Illes Balears; C/ de la Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma. Tl. 971 175 600, ext. 76489, udmsm@ssib.es

Som estudiant en pràctiques

El meu primer dia a l’HCIN, què hi he de dur?
Uniformitat, en principi heu de dur l’uniforme proporcionat pel vostre centre formatiu o facultat. L’Hospital us proporcionarà l’uniforme específic de l’àrea concreta. Els estudiants d’àrees no sanitàries no necessiten dur uniforme.

Targeta identificadora, que us haurà proporcionat el vostre centre formatiu o facultat. L’heu de dur obligatòriament en un lloc visible de l’uniforme. Si no teniu targeta identificadora, us en donaran una a l’Hospital.

Acolliment del primer dia
Sessió d’acolliment per als nous estudiants, presentació de l’Hospital, cartera de serveis i projectes involucrats

En determinats casos, signareu el document de confidencialitat.

Documentació necessària abans d’iniciar la rotació:

Document de bones pràctiques

Document de confidencialitat

Sol·licitud d’estades formatives estudiants de medicina

Estudiants de Medicina: si voleu fer una rotació pel nostre Hospital i sou estudiant nacional o internacional d’una facultat de Medicina, heu de saber que l’Hospital Comarcal d’Inca està associat amb la Universitat de les Illes Balears (UIB), per la qual cosa totes les estades, tant curriculars com extracurriculars, s’han de gestionar contactant amb la Universitat: secretaria.fm@uib.es

La resta d’estudiants, procedents d’universitats privades, han de posar-se en contacte amb l’Hospital Comarcal d’Inca i els indicarem els passos a seguir. Contacte: responsable de Formació i Docència Mèdica, Dr. José Serrano Pariente, jose.serrano@hcin.es

Sol·licitud d’estades formatives resta de facultatius

Els estudiants de Farmàcia i/o Psicologia ho han de tramitar mitjançant el Servei de Docència Mèdica de la manera següent:

1.- Per mitjà d’un conveni personalitzat amb la facultat de procedència.

2.- Si no existeix el conveni:

– Enviau una sol·licitud on constin les dates i serveis pels quals voleu rotar per mitjà del formulari següent:

Formulari de sol·licitud de pràctiques (enllaç; adjuntau-hi la documentació següent)

– Justificació d’estar cobert per una assegurança de malaltia i accident (assegurança escolar o targeta sanitària). En el cas d’estudiants estrangers pertanyents a la Unió Europea s’aconsella tramitar la targeta sanitària europea (TSE).

– Assegurança de responsabilitat civil per a estudiants en pràctiques.

– Document d’identitat (escanejat)

– Currículum vitae

– Targeta d’estudiant de la universitat

Sol·licitud d’estades formatives estudiants d’enfermeria

Estudiants d’Infermeria o Fisioteràpia: si voleu fer una rotació per l’Hospital Comarcal d’Inca i sou estudiant nacional o internacional d’una facultat d’Infermeria, heu de saber que l’Hospital Comarcal d’Inca està associat amb la Universitat de les Illes Balears (UIB), per la qual cosa totes les estades, tant curriculars com extracurriculars, s’han de gestionar contactant amb la Universitat:

Si proveniu d’un centre privat, heu de saber que dins de l’Àrea d’Infermeria, l’Hospital Comarcal d’Inca ofereix i gestiona formació en pràctiques a estudiants d’Infermeria; tècnic auxiliar en cures d’infermeria, Fisioteràpia, Dietètica i Nutrició (grau)

Contacte: Vitòria Ramis Banús, victoria.ramis@hcin.es,Tel. 971 888 500 ext. 4061

Dins de l’Àrea de Gestió i Serveis, l’Hospital Comarcal d’Inca ofereix i gestiona formació a tècnics i grau de Sistemes d’Informació, tècnics i grau de Treball Social, Dret, grau en Publicitat, Relacionis Públiques i Màrqueting

Contacte: Joana Mª Martorell, jmmartorell@hcin.es

Dins de l’Àrea de Tècnics i Zeladors, l’Hospital Comarcal d’Inca ofereix i gestiona les pràctiques de tècnics de laboratori, tècnics d’anatomia patològica, tècnics de diagnòstic per la imatge, tècnics farmàcia i zeladors.

Tutors responsable de les pràctiques:

Comissions hospitalàries

Comissió de Cures d’Infermeria.

Comissió de Lactància Materna

Comissió responsable del projecte d’implantació BPSO (CRIBH)

Comissió de Docència i Formació

Comissió de Simulació

Comissió d’Acció Social (no està activa)

Comissió de Cures

Comissió de Farmàcia, Terapèutica i Hemoderivats

Comissió d’Hemorràgia Massiva

Comissió d’Atenció a la Dona i als Infants

Comitè de Sòl Pelvià

Comitè de Transfusió

Comitè d’Ètica Assistencial

Comissió Mèdica

Comitè Quirúrgic

Comissió d’Infeccions.

Comitè de Tumors de Digestiu

Comitè de Tumors de Mama

Comissió d’Investigació.

Comissió de Mortalitat

Comissió de Participació Ciutadana