L’Hospital d’Inca supera el milió de proves radiològiques

L’Hospital Comarcal d’Inca ha fet 1.045.143 proves radiològiques des que va obrir, l’any 2007, fins al 31 d’octubre d’enguany. En concret en el 2007 es van fer 28.377 proves i en 2022 la xifra es va elevar fins a 93.850. La mitjana anual dels darrers 16 anys s’ha apropat a les 75.000 proves radiològiques.

Quant a la tipologia, el 68.3 % de les proves corresponen a l’àrea de radiologia convencional, seguit per un 12.3 % d’ecografies, un 7.8 % de tomografies computades, un 6 % de ressonàncies, un 5.2 % de mamografies i un 0.4 % de proves de l’àrea de telecomandament.

Quant a l’àmbit de demanda, un 42,53 % de les proves se sol·liciten des de l’Àrea d’Urgències, un 30,94 % des de consultes externes, un 18,52 % se sol·liciten des de l’àmbit de l’atenció primària i un 8,2 % des d’Hospitalització.

Més dotació de recursos tècnics

En el Dia Mundial de la Radiologia que se celebra demà 8 de novembre, l’Hospital Comarcal d’Inca vol recordar el seu compromís ferm amb la qualitat assistencial, amb la formació i la seva responsabilitat amb el medi ambient.

Des de la seva obertura, fa 16 anys, el Servei de Radiologia de l’Hospital Comarcal d’Inca ha anat renovant els seus equips. Actualment se situa en un espai d’1.124 metres quadrats connectat amb el Servei d’Urgències i Hospitalització i disposa de quatre sales de radiologia, un ortopantomògraf, dos equips de rajos X portàtils, dos arcs de sala d’operacions, un tomògraf axial computat (TAC), tres ecògrafs (un d’ells portàtil), un mamògraf i un aparell de ressonància.

L’equip de professionals està format per set metges radiòlegs, vint-i-cinc tècnics de radiologia i quatre infermers. Tots ells han demostrat un compromís ferm amb la qualitat en l’atenció a l’usuari. Les enquestes fetes als pacients i usuaris indiquen resultats excel·lents, amb una qualificació mitjana de 4,5 sobre 5 punts

A més, durant l’any 2018, el Servei va aconseguir la Certificació en Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001:2015, la qual cosa reflecteix el seu compromís amb la millora contínua. El Servei de Radiologia també està adherit a la Xarxa Pública d’Hospitals per a la realització de pràctiques per part dels estudiants del cicle formatiu de Radiologia, i ofereix cursos interns al seu personal acreditats per la Comissió de Formació Continuada.

Responsabilitat amb el medi ambient

El Servei de Radiologia de l’Hospital Comarcal d’Inca ha posat en marxa enguany un projecte per reduir la petjada ecològica i minimitzar l’impacte mediambiental de totes les seves proves, especialment pel que fa a la gestió dels residus de contrast iodat. Aquest material, emprat àmpliament en les proves de diagnòstic i tractaments radiològics, pot tenir un impacte negatiu en el medi ambient si no es rebutja adequadament.

Els infermers de Radiologia recullen en contenidors especials les restes del iode net que s’empra en les tomografies i ressonàncies. Es transporta de manera segura a instal·lacions especialitzades i, una vegada allà, se sotmet a un procés de reciclatge que permet reutilitzar part dels materials. D’aquesta manera es minimitza l’impacte ambiental i es redueix la necessitat de produir nous contrast.

Nou equip directiu de l’Hospital d’Inca

Així queda el nou organigrama directiu de l’HCIN

Director Gerent Xisco Ferrer
Director Mèdic Javier Perelló
Directora de Gestió Eva Ortín
Directora Infermera María Viña
Subdir. de Gestió i SS.GG Paula Verger
Subdir. de Gestió i SS.GG Maria Morlá
Superv. d’Infermeria RR.HH Ana Rubio
Superv. Àrea de Projectes Victoria Ramis

La Comissió Europea visita l’Hospital d’Inca 

Han comprovat l’execució de la reforma de l’Hospital, duita a terme amb fons FEDER

Auditors de la Comissió Europea han visitat avui l’Hospital Comarcal d’Inca per corroborar in situ tots els projectes de reforma inclosos en el Pla director del centre sanitari i duits a terme per mitjà del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Els membres de la Comissió Europea han estat acompanyats durant la visita pel nou director gerent de l’Hospital, Xisco Ferrer, i pel subdirector d’Infraestructures i Serveis Generals, Xisco Bosch.

Les obres d’ampliació i reforma de l’Hospital Comarcal d’Inca van començar al febrer de 2021 i han tingut un cost de 8.000.372 €.

La primera de les reformes finalitzades va ser el nou edifici de rehabilitació, un espai de 668 m2 (350 més que l’anterior) en el qual treballen més de vint professionals.

Al gener passat es va inaugurar la nova unitat de vigilància intensiva (UCI). Un espai de 903 m2 (812 més que la UCI actual) amb set llits i una sala de tècniques, on es pot situar un llit més si fa falta. Cal assenyalar que, abans de la pandèmia, l’Hospital només disposava de quatre llits d’UCI.

Fa un mes es va inaugurar el nou servei d’urgències per a adults. Es tracta d’un nou espai de 2.263 m(939 més que l’àrea d’urgències actual), que compta amb quaranta places, deu butaques i sis llits d’unitat d’estada curta. Fins ara tenia trenta-tres places i dues butaques.

A partir d’ara l’atenció de les urgències d’adults i les pediàtriques seguiran circuits diferenciats. La zona d’urgències pediàtriques disposa de set butaques, sis lliteres i dos llits d’unitat d’estada curta.

D’acord amb el pla funcional de 1999, l’Hospital Comarcal d’Inca va ser dissenyat per assistir una població de 84.000 habitants, però actualment n’assisteix gairebé 137.500, de manera que s’ha superat significativament el dimensionament previst inicialment.

Xisco Ferrer, nou director gerent de l’Hospital d’Inca

Substitueix Soledad Gallardo, que ha estat al capdavant del centre durant els darrers vuit anys

El director general del Servei de Salut, Javier Ureña, ha nomenat Xisco Ferrer, nou gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca.

Ferrer s’incorpora com a nou gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca després de vuit anys exercint com a director de gestió, el que li confereix un coneixement profund del centre i dels projectes que estan en marxa. Ferrer pren el relleu de Soledad Gallardo, que ha estat vuit anys al capdavant de l’Hospital Comarcal d’Inca com a gerent.

Xisco Ferrer és llicenciat en Dret per la Universitat de les Illes Balears i funcionari de carrera. Ha estat subdirector de Contractació i Compres i cap del Servei de l’Assessoria Jurídica al Servei de Salut, entre d’altres responsabilitats. En la seva vessant docent, el nou gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca és professor del Màster de Direcció i Lideratge de Serveis de Salut, a més de professor de diversos cursos sobre contractació pública. 

“La mirada infermera”

L’exposició «La mirada infermera» arriba a l’Hospital Comarcal d’Inca i hi serà fins a finals de juliol.

L’exposició recull diverses fotografies d’infermeres de la xarxa pública, captades en diferents moments de la pandèmia. L’objectiu de l’exposició és reflectir la mirada i la feina de les infermeres en els hospitals, atenció primària, urgències extrahospitalàries i dispositius especials que s’han habilitat en aquests últims anys com a resposta a la situació de pandèmia.

El títol de l’exposició, «La mirada infermera», se centra en la cura i transmet empatia, afecte, seguretat i competència científica i tècnica. Les infermeres duen a terme una labor essencial per a la societat, treballant amb i per a les persones, i adaptant-se a circumstàncies diverses en tots els àmbits i etapes de la vida.

Nova àrea d’urgències de l’Hospital d’Inca

La nova àrea d’urgències d’adults de l’Hospital d’Inca ja és operativa.

40 places, 10 butaques i 6 llits d’unitat curta.

Per millorar la qualitat assistencial de tota la població del sector sanitari de Tramuntana.

Programa pacient actiu

Presentació del programa pacient actiu a les sessions generals de l’Hospital d’Inca. Aquí el pacient/formador/cuidador sí que és el protagonista.

@goib

@salutgoib

@ibsalut