Capítol 2 Dermatologia: La isotetrinoïna oral – Autora: Dra Beatriz Bartolomé, coordinadora del Servei de Dermatologia de l’Hospital d’Inca

Recommended Posts