L’Hospital Comarcal d’Inca ha fet 1.045.143 proves radiològiques des que va obrir, l’any 2007, fins al 31 d’octubre d’enguany. En concret en el 2007 es van fer 28.377 proves i en 2022 la xifra es va elevar fins a 93.850. La mitjana anual dels darrers 16 anys s’ha apropat a les 75.000 proves radiològiques.

Quant a la tipologia, el 68.3 % de les proves corresponen a l’àrea de radiologia convencional, seguit per un 12.3 % d’ecografies, un 7.8 % de tomografies computades, un 6 % de ressonàncies, un 5.2 % de mamografies i un 0.4 % de proves de l’àrea de telecomandament.

Quant a l’àmbit de demanda, un 42,53 % de les proves se sol·liciten des de l’Àrea d’Urgències, un 30,94 % des de consultes externes, un 18,52 % se sol·liciten des de l’àmbit de l’atenció primària i un 8,2 % des d’Hospitalització.

Més dotació de recursos tècnics

En el Dia Mundial de la Radiologia que se celebra demà 8 de novembre, l’Hospital Comarcal d’Inca vol recordar el seu compromís ferm amb la qualitat assistencial, amb la formació i la seva responsabilitat amb el medi ambient.

Des de la seva obertura, fa 16 anys, el Servei de Radiologia de l’Hospital Comarcal d’Inca ha anat renovant els seus equips. Actualment se situa en un espai d’1.124 metres quadrats connectat amb el Servei d’Urgències i Hospitalització i disposa de quatre sales de radiologia, un ortopantomògraf, dos equips de rajos X portàtils, dos arcs de sala d’operacions, un tomògraf axial computat (TAC), tres ecògrafs (un d’ells portàtil), un mamògraf i un aparell de ressonància.

L’equip de professionals està format per set metges radiòlegs, vint-i-cinc tècnics de radiologia i quatre infermers. Tots ells han demostrat un compromís ferm amb la qualitat en l’atenció a l’usuari. Les enquestes fetes als pacients i usuaris indiquen resultats excel·lents, amb una qualificació mitjana de 4,5 sobre 5 punts

A més, durant l’any 2018, el Servei va aconseguir la Certificació en Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001:2015, la qual cosa reflecteix el seu compromís amb la millora contínua. El Servei de Radiologia també està adherit a la Xarxa Pública d’Hospitals per a la realització de pràctiques per part dels estudiants del cicle formatiu de Radiologia, i ofereix cursos interns al seu personal acreditats per la Comissió de Formació Continuada.

Responsabilitat amb el medi ambient

El Servei de Radiologia de l’Hospital Comarcal d’Inca ha posat en marxa enguany un projecte per reduir la petjada ecològica i minimitzar l’impacte mediambiental de totes les seves proves, especialment pel que fa a la gestió dels residus de contrast iodat. Aquest material, emprat àmpliament en les proves de diagnòstic i tractaments radiològics, pot tenir un impacte negatiu en el medi ambient si no es rebutja adequadament.

Els infermers de Radiologia recullen en contenidors especials les restes del iode net que s’empra en les tomografies i ressonàncies. Es transporta de manera segura a instal·lacions especialitzades i, una vegada allà, se sotmet a un procés de reciclatge que permet reutilitzar part dels materials. D’aquesta manera es minimitza l’impacte ambiental i es redueix la necessitat de produir nous contrast.

Recommended Posts