Així queda el nou organigrama directiu de l’HCIN

Director Gerent Xisco Ferrer
Director Mèdic Javier Perelló
Directora de Gestió Eva Ortín
Directora Infermera María Viña
Subdir. de Gestió i SS.GG Paula Verger
Subdir. de Gestió i SS.GG Maria Morlá
Superv. d’Infermeria RR.HH Ana Rubio
Superv. Àrea de Projectes Victoria Ramis

Recommended Posts